Açık Yüzme Havuzları

 Açık mekan yüzme havuzları, günümüzde en çok tercih edilen havuz tiplerindendir. Derinlikleri ihtiyaca göre değişmekle beraber, ülkemizde 150 cm derinliği yaygın olarak kullanılmaktadır. Açık mekan yüzme havuzlarında, farklı ihtiyaçlara göre su ısıtma ya da soğutma sistemleri kurulabilir. Kullanım amacına göre; tuzlu su, termal su ya da şebeke suyu kullanılabilir. Havuz filtrasyonu, kullanılan suyun özelliklerine bağlı olmadan, havuzun en önemli bileşenidir. Havuz formları, çevresel yapılara ve mimari öğelere bağlı olarak; üstten taşmalı, gizli savaklı ya da skimmerli olarak tasarlanabilmektedir. 

 
Tüm mimari havuz tasarımları, görsel, aynı zamanda da işlevsel olmakla beraber, hijyen sağlanması açısından, %100 taşma tekniğine göre planlanmalıdır. 
 
TS 11899 Yüzme Havuzu Suyunun Hazırlanması, Teknik Yapım, Kontrol, Bakım ve İşletmesi için Genel Kurallar standardında belirtilenler, sağlıklı bir havuzun oluşması için çok önemlidir.
 
 
Tümü
Açık Yüzme Havuzları